SFO

Ledere SFO: Karen Marie Kvilhaug, epost: karekvi1502@karmoyskolen.no
                      Astrid Veronica Fagerland, epost;astrfag0106@karmoyskolen.no

Telefon: 52811950/95496011 

Søknad om SFO-plass, endring av oppholdstid og oppsigelse gjøres her.